Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/284/19 Rady Miasta Białystok

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe