Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 1/2020 Wójta Gminy Czyże

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Hajnówka przez Gminę Czyże zawarte w dniu 9 stycznia 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe