Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/209/2020 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe