Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.44.2020.BG Wojewody Podlaskiego

z dnia 31 marca 2020 r.

stwierdzajace nieważność uchwały nr XXI/143/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sokółka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe