Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/78/2020 Rady Gminy Rudka

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe