Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/94/20 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasionówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe