Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/95/20 Rady Gminy Płaska

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe