Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZP.PZD.032.1.16.2020 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach (Brzeskiej i Królewskiej) w miejscowości Mielnik, znajdujących się w ciagach dróg powiatowych nr 1781B i 1784B, w okresie od dnia podpisania porozumienia do 16.11.2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe