Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/91/2020 Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwami: "Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne" i "Stypendium Sportowe Wójta Gminy Poświętne"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe