Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Starosty Grajewskiego

z dnia 20 maja 2020 r.

do Porozumienia nr WS/031/2/2020 z dnia 18 marca 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe