Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/74/20 Rady Gminy Zawady

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/134/2012 Rady Gminy Zawady z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe