Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/128/2021 Rady Gminy Poświętne

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe