Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 407/21 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe