Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/153/21 Rady Gminy Płaska

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do innych form wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla której Gmina Płaska jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe