Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/364/2021 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe