Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/335/2021 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przyznawanego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zamieszkałych na terenie Gminy Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe