| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/195/2009 Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 10 listopada 2009r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/, art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844/, art.4 ust.1 w zw. z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz.449/, Rada Miejska w Ulanowie
u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały
2. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały
3. dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 3 do uchwały
4. dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 4 do uchwały
5. dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały
6. dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem podatku rolnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały
7. od autobusów, jak w załączniku Nr 7 do uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

mgr Elżbieta Olszówka
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/195/2009
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Lp. Rodzaj pojazdu Stawka w zł
1. powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 450,00
2. powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 800,00
3. powyżej 9 t do poniżej 12 t 970,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/195/2009
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż mniej niż
1. Posiadających dwie osie
12 13 1.300,00 1.350,00
13 14 1.350,00 1.400,00
14 15 1.400,00 1.450,00
15 1.450,00 1.500,00
2. Posiadających trzy osie
12 17 1.450,00 1.480,00
17 19 1.470,00 1.500,00
19 21 1.500,00 1.530,00
21 23 1.530,00 1.560,00
23 25 1.550,00 1.594,00
25 1.600,00 1.630,00
3. Posiadających cztery osie i więcej
12 25 1.550,00 1.580,00
25 27 1.600,00 1.630,00
27 29 1.650,00 1.680,00
29 31 1.700,00 2.480,00
31 1.800,00 2.480,00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/195/2009
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Lp. Rodzaj pojazdu Stawka w zł
1. od 3,5 t do poniżej 12 t 870,00
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/195/2009
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż mniej niż
1. Posiadających dwie osie
12 18 1.400,00 1.500,00
18 25 1.750,00 1.820,00
25 31 1.800,00 1.830,00
31 1.830,00 1.960,00
2. Posiadających trzy osie
12 40 1.830,00 1.936,00
40 2.100,00 2.577,00
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/195/2009
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Lp. Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka w zł
1. od 7 t do poniżej 12 t 640,00
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/195/2009
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż mniej niż
1. Posiadających jedną oś
12 18 670,00 680,00
18 25 700,00 710,00
25 930,00 940,00
2. Posiadających dwie osie
12 28 930,00 940,00
28 33 950,00 960,00
33 38 980,00 1.306,00
38 1.162,00 1.719,00
3. Posiadających trzy osie
12 38 1.000,00 1.100,00
38 1.100,00 1.295,00
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXII/195/2009
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 10 listopada 2009 r.
Autobusy.
Lp. Liczba miejsc do siedzenia Stawka w zł
1. Mniej niż 30 miejsc 570,00
2. Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.300,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »