| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 798/LXVI/10 Rady Miasta Jarosławia

z dnia 23 marca 2010r.

w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław, oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono wskazane niżej stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) publicznych każdego typu (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela do ustalonego niżej w godzinach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć
1. Dyrektor przedszkola czynnego 5 godz. dziennie, liczącego
- 2 oddziały 20
- 3 i więcej oddziałów 18
2. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, liczącego:
- 2 oddziały 14
- 3 oddziały 12
- 4 - 5 oddziałów 8
- 6 i więcej oddziałów 6
3. Dyrektor MP nadzorujacy ZFK 4
4. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu bez wicedyrektora, liczącej:
- do 10 oddziałów 5
- 11 i więcej oddziałów 4
5. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu z 1 wicedyrektorem liczącej:
- 11 - 15 oddziałów 6
- 16 - 19 oddziałów 5
- 20 - 30 oddziałów 4
- 31 i wiecej oddziałów 3
6. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu z 2 wicedyrektorami, liczącej:
- 11 - 19 oddziałów 7
- 20 - 30 oddziałów 4
- 31 i wiecej oddziałów 3
7. Jeden wicedyrektor szkoły(zespołu) każdego typu:
- do 19 oddziałów 9
- 20 - 29 oddziałów 8
- 30 i wiecej oddziałów 6
8. Dwóch i wiecej wicedyrektorów szkoły (zespołu) każdego typu:
- do 19 oddziałów 10
- 20 - 29 oddziałów 9
- 30 i wiecej oddziałów 7
9. Kierownik MOPP 9
2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z ust.1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono wykonywanie zadań dyrektora w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, organ prowadzący szkołę może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godz. tygodniowo, chyba, że z planów nauczania przedmiotów wynika potrzeba przydzielenia większej ilości godzin.
§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może w ramach posiadanych środków zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1 niniejszej uchwały, lub zmniejszyć tygodniowy wymiar zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Traci moc Uchwała nr 657/LV/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24.03.2006 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Radę Miasta Jarosławia, oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »