| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/226/10 Rady Gminy Lutowiska

z dnia 13 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Lutowiska uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi:
1) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
2) grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby składowania i segregowania odpadów,
3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody,
5) grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze,
6) grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności bibliotekarskiej i kulturalno-oświatowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
7) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do prowadzenia nieodpłatnej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
8) grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
9) grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/171/09 Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości należnego w 2011 roku.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »