| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/1248/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności pkt 3 oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania o uznanie uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol w części za nieważną - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdza nieważność pkt 3 oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol o treści: „3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych" z powodu naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (DzU nr 127, poz. 857 z późn. zm.) – poprzez zobowiązanie klubu sportowego do złożenia oświadczenia o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, przy braku ustawowego obowiązku stosowania tej ustawy przez kluby sportowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2011 roku Rada Gminy Fredropol podjęła uchwałę Nr IV/20/2011 w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol.

Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 1 marca 2011 roku.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Fredropol, działając na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, określiła warunki i tryb finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Fredropol.

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru, na posiedzeniu w dniu 8 marca 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wszczęło wobec niej postępowanie nadzorcze.

Powodem wszczęcia postępowania nadzorczego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej było ujęcie w załączniku nr 2 do uchwały, dotyczącym wzoru sprawozdania z wykonania zadania, postanowienia (pkt 3 oświadczenia), że podmiot realizujący projekt, który otrzymał dotację z budżetu winien oświadczyć, że „zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Zobowiązanie do złożenia przez podmiot otrzymujący dotację oświadczenia o powyższej treści, nie znajduje podstaw prawnych. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, określony w art. 3 ust. 1 nie wskazuje na kluby sportowe jako zobligowane do stosowania jej przepisów. Natomiast z treści przepisu art. 3 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wynika, że podmioty, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Przepis art. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie uprawnia do uzależnienia przyznania środków od zastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, a jedynie pozwala na uzależnienie przyznania środków od zastosowania przy ich wydatkowaniu niektórych zasad określonych w tej ustawie, a mianowicie zasady równego traktowania, zasady uczciwej konkurencji i zasady przejrzystości.

Z powyższych względów należało stwierdzić nieważność badanej uchwały w części dotyczącej pkt 3 oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do uchwały o treści: „3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »