| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/396/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm. Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.

3. Wysokość stawki opłaty , o której mowa w § 2 określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21.

2. Numer rachunku bankowego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej


Marek Opaliński


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.391) opracowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę w tej sprawie.

Zaproponowany w projekcie, comiesięczny termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest najbardziej racjonalny dla przeciętnego mieszkańca, któremu zdecydowanie łatwiej jest wygospodarować mniejszą kwotę.

Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 roku, dlatego też 15 sierpnia 2013 roku będzie pierwszym terminem , do którego należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

              Wobec powyższego, w projekcie uchwały zostało zaproponowane comiesięczne uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do 15 dnia miesiąca, po miesiącu w którym powstało zobowiązanie.

Opr. Kazimierz Kret

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »