| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/390/2013 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

1) W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny 13,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości;

2) W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny 9,75 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1. W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny:

1) 15,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów;

2) 30,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów;

3) 126,15 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

4) 716,80 zł za kontener o pojemności 7 m3.

2. W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:

1) 11,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów;

2) 22,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów;

3) 92,22 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

4) 524,00 zł za kontener o pojemności 7 m3.

§ 3. W przypadku nieruchomości, które spełniają jednocześnie warunki określone w § 1 i § 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XL/381/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła


Leszek Zduński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »