| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 247/XLV/2014 Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/XXII/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11, § 12 i   § 13 oraz art. 13a ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy w   Starym Dzikowie, na wniosek Wójta Gminy Stary Dzików, uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr 142/XXII/2012 Rady Gminy w   Starym Dzikowie z   dnia 17 października 2012 r. w   sprawie podziału gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i   granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (DUWP 2012.2249), wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Ustala się granice obwodów głosowania:  

1)   nr 1   na: "Sołectwo Stary Dzików",  

2)   nr 4   na: "Sołectwo Moszczanica",  

3)   nr 5   na: "Sołectwo Ułazów",  

4)   nr 6   na: "Sołectwo Nowy Dzików".  

2.   Ustala się siedziby obwodowych komisji wyborczych:  

1)   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1   w Starym Dzikowie na: "Sala rekreacyjna w   budynku użyteczności publicznej w   Starym Dzikowie",  

2)   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2   w Cewkowie na: "Zespół Szkół w   Cewkowie",  

3)   Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4   w Moszczanicy na: "Świetlica wiejska w   Moszczanicy".  

§   2.   Podział gminy na stałe obwody głosowania, ich numery i   granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

2.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Od uchwały, wyborcom w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Przemyślu w   terminie 5   dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.  


Załącznik do Uchwały Nr 247/XLV/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

Nr obwodu głosowania  

Granice obwodu głosowania  

Siedziba obwodowej komisji wyborczej  

1  

Sołectwo Stary Dzików  

Sala rekreacyjna w   budynku użyteczności publicznej w   Starym Dzikowie  
Lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

2  

Sołectwo Cewków od nr 1   do nr 134, od nr 272 do nr 356 i   nr 358  

Zespół Szkół w   Cewkowie  

3  

Sołectwo Cewków od nr 135 do nr 271 i   nr 357  

Świetlica wiejska w   Cewkowie Woli  

4  

Sołectwo Moszczanica  

Świetlica wiejska w   Moszczanicy  

5  

Sołectwo Ułazów  

Szkoła Podstawowa w   Ułazowie  

6  

Sołectwo Nowy Dzików  

Świetlica wiejska w   Nowym Dzikowie  
Lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Stanisław   Zając

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »