| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Bukowsko

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Bukowsko uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole
a także oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Bukowsko.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub będzie podlegał w przyszłym roku temu obowiązkowi

21

2.

rodzice kandydata pracują zawodowo

4

3.

wskazanie objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym przez ośrodek pomocy społecznej, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną instytucję wspomagającą rodzinę

4

4.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły położonej w tej samej miejscowości

4

5.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka ponad podstawę programową

2 punkty za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie

6.

kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie został przyjęty do przedszkola

3

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 2 pkt 1 - 6 są:

1) oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów dla pkt. 1 i 2 i od 4 do 6,

2) dokument potwierdzający konieczność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym dla pkt 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bukowsko


Jan Hołomek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »