| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 213/15 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stalowej Woli

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045) - w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Tarnobrzegu - zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 21 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Stalowej Woli - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym postanowieniem nr 178/2015 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 9 listopada 2015 r.

§ 2. W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 7 lutego 2016 r.

§ 4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Stalowa Wola.
Małgorzata Chomycz-Śmigielska
WOJEWODA PODKARPACKI


Załącznik do zarządzenia Nr 213/15
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 17 listopada 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 19 listopada 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości wyborców w formie obwieszczenia

i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, zarządzenia Wojewody Podkarpackiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających;

do 29 listopada 2015r.*)

- podanie do publicznej wiadomości wyborców w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stalowej Woli;

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego;

do 9 grudnia 2015 r.

- zgłoszenie do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Stalowej Woli;

do 14 grudnia 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu Miejskiej Komisji Wyborczej w Stalowej Woli;

do 29 grudnia 2015 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stalowej Woli list kandydatów na radnego;

do 3 stycznia 2016r.*)

- utworzenie odrębnego obwodu głosowania;

do 8 stycznia 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości wyborców w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej do głosowania korespondencyjnego i o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- zgłoszenie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych;

do 13 stycznia 2016 r.

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Stalowej Woli numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego;

do 17 stycznia 2016r.*)

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Stalowej Woli obwodowych komisji wyborczych;

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Stalowej Woli;

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a;

- przekazanie wyborcom w stałym obwodzie głosowania, w formie druku bezadresowego, informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika;

do 18 stycznia 2016 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Stalowej Woli o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego;

do 29 stycznia 2016 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

5 lutego 2016 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

6 lutego 2016 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

spisu wyborców;

7 lutego 2016 r.

godz. 700 - 2100

- głosowanie.

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »