reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/158/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 14 lipca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 czy 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6n ust. 1 i art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć wypełnioną deklarację, zgodnie ze wzorem określonym
w §1, Wójtowi Gminy Gorzyce w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce, adres: ul. Sandomierska 75, 39 - 432 Gorzyce lub pocztą na wskazany powyżej adres.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta gminy Gorzyce w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku tym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji będą wszelkie dokumenty świadczące o zamieszkaniu w innej gminie, kraju lub w innym lokalu niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Gorzyce.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/196/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Maruszak


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/158/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama