reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz.1870 z późn.zm.), oraz art.277 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2016r. poz.672 z późn.zm.)

Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:

§ 1. W tabeli nr 1 i 5 uchwały budżetowej Nr XXXVI/259/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W tabeli nr 2, 3 i 6 uchwały budżetowej Nr XXXVI/259/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść Uchwały budżetowej Nr XXXVI/259/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 29 grudnia 2016r. pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Woźniak


Tabela Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu

Nr XXXVIII/290/2017

z dnia 23 lutego 2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10,55

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10,55

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

10,55

Odsetki od nieterminowej zapłaty faktury

10,55

Razem

10,55


Tabela Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu

Nr XXXVIII/290/2017

z dnia 23 lutego 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

600

Transport i łączność

5 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

5 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

5 000,00

750

Administracja publiczna

13 616,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

13 616,00

4140

Wpłaty na PEFRON

4 000,00

4430

Różne opłaty i składki

9 616,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 776,00

21 160,00

90002

Gospodarka odpadami

4 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 500,00

Likwidacja dzikich wysypis śmieci

4 500,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 500,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego

16 276,00

6 660,00

4430

Różne opłaty i składki

16 276,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 660,00

Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze

6 660,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

90095

Pozostała działalność

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

Wyłapywanie psów i opłata za utrzymanie psów w schronisku

5 000,00

Sterylizacja lub kastracja zwierząt (psów i kotów)

4 500,00

Dokarmianie wolno żyjących kotów

500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10,55

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10,55

4580

Pozostałe odsetki

10,55

Razem

34 786,55

34 776,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama