| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XIV/119/2011
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.) przy uwzględnieniu Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz.969) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 59,34 zł za 1 dt.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/119/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Ustawa o podatku rolnym (tekst jed. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w art. 6 ust. 3 nadała radom gmin uprawnienie do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Rada Miejska w Sztumie podjęła uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (74,18 zł/dt) do wysokości 59,34 zł za 1 dt tj. o 20 %.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »