| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/298/2012 Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali niemieszkalnych (użytkowych), stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, ich najemcom lub dzierżawcom

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali niemieszkalnych (użytkowych) ich najemcom lub dzierżawcom, których najem lub dzierżawa trwa nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w dniu podjęcia decyzji o przeznaczeniu do sprzedaży.

§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1 zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości lokalowej, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. Niezłożenie wniosku o nabycie przez osoby wymienione w § 1 w terminie wskazanym
w ust. 1, uprawnia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zastosowania trybu przetargowego zbycia lokalu.

§ 3. Treść niniejszej uchwały nie narusza zasad i warunków wynikających z Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański" dotyczącej wyłącznie lokali mieszkalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański


Sławomir Ruśniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »