| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/202/12 Rady Gminy Człuchów

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- Rada Gminy Człuchów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób , że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ
X
STAWKA OPŁATY

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek opłat o których mowa w §3, §4, §5.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób ZMIESZANY tj.:

18,00 ZŁ / miesięcznie

- za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość

§ 4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób SELEKTYWNY tj.:

12,00 ZŁ / miesięcznie

- za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość

§ 5. Dla mieszkańców Gminy Człuchów, którzy nie ukończyli 18 roku życia , stawki opłat o których mowa w § 4 ulegają obniżeniu do kwot:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób SELEKTYWNY, tj.:

7,00 ZŁ / miesięcznie

- za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość która nie ukończyła 18 roku życia

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Człuchów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »