| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV-391/2013 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 8 lutego 2013r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lęborka

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591); art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Lęborku, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym.

2. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (obiektów reklamowych i handlowych).

4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w p - tach 1- 3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1m2powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki za każdy dzień zajęcia:

A) jezdni:

- za zajęcie jezdni do 20% szerokości - 2zł

- za zajęcie jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5zł

- za zajęcie jezdni powyżej 50% - 8

B) poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 2

C) pozostałych elementów pasa drogowego - 1

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

A) w pasie drogowym - 20 zł

B) na drogowym obiekcie inżynierskim - 80 zł

1) Roczne stawki opłat określone w § 2 pkt. 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

2) Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, z tym, że każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za cały.

3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2powierzchni za każdy dzień zajęcia:

A) obiekty handlowe (rzut poziomy obiektu) - 0,50 zł

B) obiekty reklamowe (powierzchnia reklamy) - 0,50 zł

C) pozostałe obiekty (rzut poziomy obiektu) - 0,50 zł

D) ogródki letnie w okresie od 1 maja do 30 września (rzut poziomy obiektu) - 0,50 zł

§ 3.

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 4.

Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2, pobiera się opłatę jak za 1 m2.

§ 5.

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia, przekroczenie terminów określonych w zezwoleniu, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu pobierane będą opłaty w wysokości 10 - krotności opłat określonych w § 2.

§ 6.

Niniejszych uregulowań nie stosuje się do organizowania zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, manifestacji i zgromadzeń, procesji, pielgrzymek lub innych wydarzeń o charakterze religijnym.

§ 7.

Zwalnia się z obowiązku wniesienia opłaty w przypadku lokalizacji urządzeń reklamowych o treści promującej wyłącznie gminę, powiat lub region w tym imprez organizowanych pod patronem władz samorządowych

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XXVII - 247/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.09.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lęborka wraz ze zmianami.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Stenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »