| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/379/13 Rady Gminy Sierakowice

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyśniewo Sierakowickie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a, co następuje :

§ 1. 1) Ulicy w miejscowości Łyśniewo Sierakowickie przebiegającej przez kompleks działek letniskowych bez nazwy, położonych przy drodze poprowadzonej przez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 322/14 na arkuszu 2 obrębu Łyśniewo, nadaje się nazwę: ul. Osiedle Brzozowe

2) Szczegółowe położenie ulicy opisanej w §1 pkt 1 zaznaczone jest na mapie ewidencji gruntów stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Suchta


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/379/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 24 września 2013 r.

ul. Osiedle Brzozowe

1. .

infoRgrafika


Uzasadnienie

W związku z zagospodarowaniem terenu pod budownictwo mieszkaniowo-letniskowe i wybudowaniem pierwszych budynków letniskowych i mieszkalnych, zachodzi konieczność nadania nazwy ulicy przy powstałym kompleksie działek, dla potrzeb ustalenia numeracji porządkowej nieruchomości położonych w jego obrębie. Wobec powyższego podjęcie uchwały w tej sprawie uznaje się za zasadne.

Sporządziła: Danuta Damaszk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »