| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/333/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2014 rok

Na podstawie art. 5 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze późn. zm./, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. /M. P. z 2013 r. poz. 724/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Podatek od nieruchomości wynosi rocznie:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,73 zł.

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 17,50 zł.

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,75 zł.

4) od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,68 zł.

5) od domków letniskowych przeznaczonych na potrzeby własne od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,73 zł.

6) od garaży będących w posiadaniu osób fizycznych na potrzeby własne od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,60 zł.

7) od nieużytkowanych budynków po byłych indywidualnych gospodarstwach rolnych będących własnością emerytów i rencistów w wieku powyżej 60 lat /wskazany wiek dotyczy obojga małżonków/, zamieszkujących samodzielnie - stawka nie dotyczy budynków wykorzystywanych na każdy rodzaj działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,32 zł.

8) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,55 zł.

9) od budowli - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%

10) od powierzchni gruntów:

a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,85 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł.

c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,32 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwałę podaje się do wiadomości w formie obwieszczeń.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska


mgr Zdzisław Korda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »