| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/236 /2014 Rady Gminy Liniewo

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn.zm.), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2013 r., poz.182, z późn.zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P., poz. 1024)

Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ( M.P.z 2013 r., poz.1024).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/210/2002 Rady Gminy Liniewo z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie określenia zasad odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe , pomoc rzeczową i świadczenia lecznicze oraz Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Gminy w Liniewie z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/210/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe , pomoc rzeczową i świadczenie lecznicze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Szarmach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »