| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/345/2014 Rady Gminy Kaliska

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. Zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Kaliska pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się, że inkasentem opłaty targowej jest Pani Teresa Stanek.

§ 3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanej opłaty targowej.

§ 4. Za podział stanowisk i porządek odpowiedzialny jest inkasent upoważniony do pobierania opłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/146/08 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

W dniu 12.08.2014 roku Pani Bożena Pachulska złożyła rezygnację z funkcji inkasenta opłaty targowej z ważnych powodów osobistych. Proponuję się powołanie Pani Teresy Stanek na funkcję inkasenta opłaty targowej z uwagi na fakt iż od dwóch lat w okresie letnim zastępowała Panią Bożenę Pachulską w trakcie jej nieobecności. Pani Teresa Stanek posiada znajomość sposobu naliczania opłat i systemu rozliczeń z Urzędem Gminy. Urząd Gminy pozytywnie rekomenduje Panią Teresę Stanek na stanowisko funkcję inkasenta opłaty targowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »