| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kepice podatków i opłat lokalnych,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa

Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 roku z dnia 01.06.2010, poz. 613 z póź. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. z 2013r z dnia 26.11.2013, poz. 1381 z póź. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 2013 z dnia 17.04.2013, poz. 465 z póź.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w §2 punk 1, który otrzymuje brzmienie :

1. Do poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1 pkt. 1 na terenie danego sołectwa upoważnia się sołtysa danego sołectwa za wyjątkiem sołectw:

- Osowo, na terenie, którego obowiązki inkasenta pełnić będzie Pani Krystyna Palewska .

- Korzybie, na terenie, którego obowiązki inkasenta pełnić będzie Pani Halina Szczepańska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach


Władysław Żmuda-Trzebiatowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »