| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy Smołdzino

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379 zm. poz. 1072; z 2015 r. poz. 1045), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528 zm. poz. 699, 1045, 1283, 1777) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2016 r. (M. P. z 19 sierpnia 2015 r. poz. 735)

Rada Gminy Smołdzino
uchwala, co następuje :

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie-507,00 zł

- z katalizatorem lub o napędzie gazowym-406,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie-710,00 zł

- katalizatorem lub o napędzie gazowym-640,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t-945,00 zł

- katalizatorem lub o napędzie gazowym-669,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) z dwiema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne-550,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych-1246,00 zł

2) z trzema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne-1009,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych-1568,00 zł

3) z czterema i więcej osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne-1646,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC od 12 ton do mniej niż 29 ton-1646,00 zł

c) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC równej i wyższej niż 29 ton-2440,00 zł

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- 609,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

1) z dwiema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne-1382,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC od 12 ton do mniej niż 31 ton-899,00 zł

c) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC równej i wyższej niż 31 ton-1927,00 zł

2) z trzema i więcej osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne-1714,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC od 12 ton do mniej niż 40 ton-1714,00 zł

c) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych o DMC równej i wyższej niż 40 ton-2535,00 zł

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- 544,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1) z jedną osią jezdną:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne-318,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych-558,00 zł

2) z dwiema osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne-1143,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych-1691,00 zł

3) z trzema i więcej osiami jezdnymi:

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne-938,00 zł

b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych-1274,00 zł

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

a) mniejszej niż 22 miejsca-536,00 zł

- z katalizatorem lub o napędzie gazowym-469,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca-1000,00zł

- z katalizatorem lub o napędzie gazowym-937,00 zł

§ 2.

1. Podstawę do zastosowania niższej stawki podatku od środków transportowych od samochodów wyposażonych w katalizator spalin lub instalację zasilania gazem propan-butan stanowić będzie:

a) wpis w dowodzie rejestracyjnym o zainstalowanym urządzeniu wymienionym w ust. 1 oraz wymagane badania techniczne (atest),

b) w przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zaświadczenie wydane przez stacje diagnostyczne aktualizowane w ramach badań technicznych.

2. W przypadku niewykonania przeglądu technicznego (atestu) na urządzenia wymienione w ust. 1 w ciągu roku podatkowego podatnik ma prawo opłacania podatku od środków transportowych wg niższej stawki, jeżeli wg stanu na pierwszy ustawowy termin płatności atest taki posiadał.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Smołdzino na 2016 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Wietrzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »