| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1396/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego

z dnia 13 maja 2010r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257 pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2009r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010 w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85202- Domy pomocy społecznej:

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010:

Dział

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

968 178

968 178

80130

Szkoły zawodowe

968 178

968 178

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

7 500

968 178

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

968 178

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

968 178

(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

7 500

II. wydatki majątkowe, w tym:

960 678

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

960 678

w tym:

(1.1.) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

960 678

852

POMOC SPOŁECZNA

252 338

252 338

85202

Domy pomocy społecznej

252 338

252 338

W tym:

II. wydatki majątkowe, w tym:

252 338

252 338

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

252 338

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

252 338

w tym:

(1.1.) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

252 338

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny, wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii, ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce, doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »