| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/428/2010 Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie przyjęcia: Gminnego programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzesko

w sprawie przyjęcia: Gminnego programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzesko.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1, art. 400a ust. 1 pkt. 8 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz "Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r, Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Gminny program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzesko na lata 2010 - 2032" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik do Uchwały Nr LXII/428/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

"Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032"

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »