| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XLIV/267/10 Rady Gminy Tymbark

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tymbark


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858), art. 4 ust.1 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się następujące stawki opłat, określone w taryfie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: 1. Za wodę pobieraną z wodociągu gminnego - od osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - 2,60 zł. brutto za 1 m3 2. Za odprowadzanie ścieków socjalno - bytowych do sieci kanalizacyjnej - od osób fizycznych 2,85 zł. brutto za 1 m3, - od pozostałych odbiorców usług (dostawców ścieków) - 5,77 zł. brutto za 1m3 3. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi kalkulacja kosztów wraz z taryfikacją.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Tymbark Nr XXXIII/208/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku, w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Kałużny
Załącznik do uchwały Nr Nr XLIV/267/10
Rady Gminy Tymbark
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

zał nr 1 do uchw.267

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »