| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Stawki podatku od nieruchomości za 1m2 powierzchni użytkowej wynoszą rocznie:

1)

od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,61 zł

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni

4,33 zł

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,16 zł

2)

od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych

0,53 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej :

- handel i gastronomia

18,00 zł

- usługi bankowe

19,85 zł

- usługi notarialne

18,50

- usługi i produkcja

14,70 zł

- od budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarach innych niż wiejskie przeznaczonych na usługi w zakresie wynajmu pokoi gościnnych w celach wypoczynkowych w ilości nie przekraczającej 5 pokoi

12,80 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24 zł

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45 zł

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

- od budynków zajętych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przez osoby fizyczne

6,10 zł

- od garaży wolnostojących (poza budynkiem mieszkalnym)

6,00 zł

- od budynków zajętych na pomieszczenia własne gospodarcze przez osoby fizyczne

4,00 zł

- inne budynki pozostałe

6,00 zł

3)

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/277/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej


Bogusław Ćwiękała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »