| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII-204-12 Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy:

1. zwiększając dochody budżetu Gminy o kwotę 6.150,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. zwiększając wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.150,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

W uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Andrychów o nr XVII-132-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011 roku (z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Babski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-204-12
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok

Dział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

6.150,00

w tym:

1. dochody bieżące

6.150,00

z tego:

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6.150,00

Ogółem

6.150,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Babski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-204-12
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

6.150,00

60016

Drogi publiczne gminne

6.150,00

1. wydatki bieżące

6.150,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

6.150,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6.150,00

Ogółem

6.150,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Babski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »