Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/188/2009 Rady Gminy Chodel

z dnia 19 stycznia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2010

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe