Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

z dnia 6 stycznia 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wólka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe