Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Lubelskiego-Instytucja Zarzadzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

z dnia 22 czerwca 2010r.

o zatwierdzonych zmianach w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - Uszczegółowieniu Programu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe