Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/269/2010

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe