Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.139.2011 Wojewody Lubelskiego

z dnia 5 kwietnia 2011r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr V/16//11 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 5 marca 2011 r. w części

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe