| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/149/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz pkt 4 lit. b obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. Nr 95, poz. 961) i uchwały nr XXIII/238/2008 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości Tomaszów Lubelski za spełniającej warunki do pobierania opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 17, poz. 626 z dnia 13 lutego 2009 r.) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się opłatę miejscową w wysokości 2,08 zł od jednej osoby fizycznej przebywającej dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych w trakcie dokonywania czynności meldunkowych lub dokonywania opłat za pobyt w miejscach, o których mowa w § 2 ust.1 pkt a i b.

§ 2.

1. Opłatę pobiera się w drodze inkasa:

a) od osób przebywających w hotelach, obozowiskach, kwaterach itp. - kierownicy tych jednostek lub wyznaczeni pracownicy,

b) od pozostałych osób - pracownik prowadzący ewidencję ludności w Urzędzie Miasta.

§ 3.

1. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w następującej wysokości:

a) za inkaso dokonywane w hotelach, obozowiskach, kwaterach itp. w wysokości 15% od zebranej kwoty,

b) za inkaso dokonywane przez pracownika prowadzącego ewidencję ludności w Urzędzie Miasta w wysokości 15% od zebranej kwoty.

§ 4.

Traci moc uchwała nr IV/9/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mirosław Fus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »