reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII-111/2011 Rady Powiatu w Kraśniku

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 19 poz. 115 z późn. zm. ) uchwala co następuje:
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzenia drogami, lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4 określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł
2) przy zajęciu jezdni o pow. Od 20 % do 50 % szerokości - 3,00 zł
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 7,00 zł
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasów dzielących , torowisk, poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych określa się opłaty w wysokości -1,50 zł,
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
5. Stawki o których mowa w ust. 1-3 pobiera się w razie awarii omawianych urządzeń. Zarządca wystawia decyzję za zajęcie pasa drogowego celem usunięcia awarii po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela urządzenia.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 25,00 zł
2) w obszarze zabudowanym - 30,00 zł
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 170,00 zł
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Za umieszczone w pasie drogowym urządzenie infrastruktury technicznej o którym mowa w § 1 pkt. 2 zarząd drogi wystawia decyzję administracyjną w której jest określona opłata za każdy następny rok umieszczenia urządzenia. Oplata winna być opłacana do czasu zdemontowania przedmiotowego urządzenia i jego usunięcia z pasa drogowego .
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, o których mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni i za każdy dzień zajęcia:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego :
a) poza obszarem zabudowanym - 0,25 zł
b) na parkingach poza obszarem zabudowanym - 0,15 zł
c) w obszarze zabudowanym - 0,35 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,25 zł
3) reklamy - 1,70 zł
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII- 68/2004 Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych z dnia 18 lutego 2004 roku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Gawdzik
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama