| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu miasta Tomaszów Lubelski i gminy Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) po stwierdzeniu wścieklizny u lisa dzikiego odłowionego na terenie miasta Tomaszów Lubelski zarządza się, co następuje

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu miasta Tomaszów Lubelski oraz gminy Tomaszów Lubelski obejmujący miejscowości: Sabaudia, Majdanek, Majdan Górny, Łaszczówka i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: "UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt". Obszar zagrożony ograniczony jest:

1) od strony północnej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości Tomaszów Lubelski, Sabaudia;

2) od strony wschodniej: przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości: Sabaudia, Majdanek, Majdan Górny;

3) od strony południowej przebiega wzdłuż granic administracyjnych miejscowości Majdan Górny, Łaszczówka, Tomaszów Lubelski;

4) od strony zachodniej przebiega przez miasto Tomaszów Lubelski wzdłuż drogi krajowej nr 17.

§ 2. W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.

1. Nakazuje się:

1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;

2) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim;

3) przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa w § 1;

4) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

2. Zakazuje się:

1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;

2) pozostawiania zwierząt na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;

3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.

§ 3. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, a do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 3 zobowiązuje się Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski i Wójta Gminy Tomaszów Lubelski.

§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

§ 5. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski i Wójt Gminy Tomaszów Lubelski powiadomi ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii


Janina Wojtas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »